Oefentherapie Carnissehuis, gevestigd aan: Lepelaarsingel 49, 3083 KB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lepelaarsingel 49
3083 KB Rotterdam

http://www.oefentherapiecarnissehuis.nl
010 - 410 73 64

Monique Viergever is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapie Carnissehuis. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oefentherapie Carnissehuis verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier of het versturen van een e-mail via de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oefentherapie Carnissehuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar- burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oefentherapie Carnissehuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren .
- Oefentherapie Carnissehuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de dossierplicht.
- Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor paramedici, de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Oefentherapie Carnissehuis neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Carnissehuis) tussen zit.

Oefentherapie Carnissehuis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen, om te voldoen aan de wettelijke eisen. Met deze partijen zijn tevens verwerkersovereenkomsten afgesloten.
- Fairware / Winmens: - het bijhouden van medische informatie welke relevant is voor het opstellen van een oefentherapeutisch behandelplan, verslaglegging over de behandelingen.
- Qualiview: Het bijhouden van uw webserver, i.v.m. invullen van een evaluatieformulier omtrent de behandeling in de praktijk.
- Antagonist: - Website beheer, voor het bijhouden van uw webserver, doormiddel van cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oefentherapie Carnissehuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de bovenstaande persoonsgegevens: 15 jaar volgens de wettelijke eis voor paramedische zorgverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oefentherapie Carnissehuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Carnissehuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Verslaglegging van uw medische gegevens aan derden, wordt enkel gedaan met mondelinge of schriftelijke toestemming van u. Indien het verslaglegging betreft aan instanties, zullen enkel gegevens gedeeld worden, indien er een door u getekende volmacht meegestuurd wordt door de betreffende instantie. Het staat u vrij om uw bezwaar kenbaar te maken, als u niet wilt dat wij verslaglegging doen aan artsen, specialisten of instanties.

Versturen van persoonsgegevens aan artsen, verwijzers of instanties
Oefentherapie Carnissehuis verstuurt verslagen in principe per post. Hiervoor zal altijd toestemming van u gevraagd worden en dit zal tevens vermeld worden in de brief. Ook hierin bent u vrij om uw bezwaar kenbaar te maken. Indien u zelf om een verslag vraagt, kunt u uw keuze kenbaar maken bij uw therapeut:
- Per mail verzenden
- Per post verzenden
- Zelf ophalen bij uw therapeut

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oefentherapie Carnissehuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Carnissehuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapie Carnissehuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oefentherapie Carnissehuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afspraak maken

Telefoonnummer
06 - 3961 8296
Mailadres
viergever@carnissehuis.nl

Adresgegevens

Adres
Medisch Centrum Carnissehuis
Lepelaarsingel 49
3083 KB, Rotterdam

Volg ons op Facebook en Instagram!